Länkar

Skatteverket svarar tillsammans med skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna för folkbokföring, service och information, beskattning, uppbörd och indrivning för medborgarnas räkning.

Bolagsverket

Skatteverket

FAR SRS är organisationen för revisions- och redovisningsbranschen.

FAR SRS