Utbildning

Vid önskemål från våra klienter anordnar vi kurser inom områden av betydelse för mindre företag och företagsledare för ägarledda företag.

Om du är intresserad av att delta kontakta  Henrik Johansson för mer information.