Vår verksamhet

Vi arbetar med revision, redovisning, skatterådgivning, företagsvärdering och annan ekonomisk rådgivning. Vi har samarbete med ett flertal redovisningsbyråer och har klienter runt om i landet.

Vi är medlemmar av FAR SRS (Branschorganisationen för revisorer och rådgivare) som är en nationell sammanslutning för kvalificerade revisorer.

Vi hjälper dig med:

 • Revision
 • Redovisning
 • Deklarationer
 • Skattefrågor
 • Databehandling
 • Ekonomiska kalkyler
 • Företagsetablering
 • Myndighetskontakter
 • Generationsskiftesfrågor
 • Företagsvärderingar
 • Företagsöverlåtelser
 • Försäkringsfrågor
 • Utbildning

Vi finns i lokaler på Ruddamsgatan 32 i Centrala Gävle och på telefonnummer 026-12 33 20. Våra direktnummer finner du under rubriken "Kontakta oss".